W ostatnich latach podjęliśmy problem modernizacji kotłów węglowych poprzez zwiększenie wydajności oraz sprawności kotła.

 

Zakres modernizacji wykonujemy kompleksowo począwszy od projektu, dostawy części ciśnieniowych, ich zabudowy, wraz z montażem i odbiorem kotła przez udt, oraz badaniami energetycznymi kotła.

Zakres produkcji i usług:
1. Wytwarzanie części ciśnieniowych do urządzeń energetycznych i ciepłowniczych podlegających dozorowi technicznemu.
2. Remonty kapitalne i montaż urządzeń energetycznych i ciepłowniczych podlegających dozorowi technicznemu.
3. Wykonanie wszelkich prac spawalniczych.
4. Wykonanie obmurzy kotłów.
5. Remonty oraz montaż urządzeń odpylających spaliny, konstrukcji stalowych, wymienników ciepła, zbiorników wody.
6. Remonty, modernizacje, montaż rusztów.
7. Wykonanie dodatkowych podgrzewaczy wody (ekonomizerów) zabudowanych w kanale spalin kotła.
8. Modernizacje kotłów polegające na zwiększeniu wydajności oraz sprawności kotła poprzez zabudowanie dodatkowych powierzchni ogrzewalnych.

 

Firma posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego:
 
 

Do naprawy:

kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów technologicznych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

 

Do modernizacji

zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych, kotłów wodnych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących.

 

Zapraszamy do obejrzenia skanów dokumentów potwierdzających nadane uprawnienia